e

Ürün Fiyat Hesaplama

Ürün Fiyat Hesaplama modülü satış fiyatları ile ilgilialdığınız  kararlarınızı  çok kısa sürede hızlı ve güvenli olarak uygulayabilmenizi sağlar.
Ürün fiyat hesaplamaları Son Alış Maliyeti, Fifo Ortalama Bakiye Maliyeti yada Dinamik Maliyet Hesaplama Formülleri ile elde edilebilen  maliyet saptama yöntemleri üzerinden yine dinamik kar formülleri ile hesaplanır.
Gerek maliyetlerde gerekse fiyat hesaplamalarında kullanılan dinamik formüller kullanıcı tarafından belirlenebilir.  Maliyet ve fiyat hesaplama formülleri her bir ürün grunu için ayrı ayrı düzenlenip uygulanarak,  çeşitli ürün grupları için farklı formüllerin uygulanması sağlanabilir.
Modül farklı dönemler yada ihtiyaçlar için hazırlanan fiyat hesaplama tablosunu  kaydedebilir, hesaplamaların tümüyle yada kısmen yapılması sağlayabilir.
Hesaplama formüllerinde döviz kurlarının yada ürün kartındaki her hangi bir sahanın kullanılması mümkündür.