e

Plasiyer Raporları

Plasiyer raporları, plasiyerlerin satış ve tahsilat analizlerini ve performanslarını ortaya koyan, bir dizi rapor içermektedir. Raporlar plasiyerler yada plasiyer grupları itibarıyla elde edilebilir. Plasiyer yada plasiyer gruplarının satış hedefleri ay ve yıl bazında planlanabilmektedir.

Satış ve Tahsilet Raporu: Plasiyerlerin gün ay ve yıl bazında yapmış olduğu satışlar, iadeler ve net satışlar satış hedefleri ile kıyaslanabilir. Raporda ayrıca fatura adetleri, fatura bazında mal çeşitliliği ile kazandırılan yeni müşteriler ile plasiyerlerin yapmış olduğu tahsilatların kasa, banka, çek senet dağılımı yer almakta, henüz satışı gerçekleşmemiş bekleyen siparişler izlenebilmektedir. Ayrıca rapordsa sunulan her bir değerin detayı incelenebilmektedir.

Cari Bakiye Analiz Raporu:  Rapor plasiyerlere ait müşterilerin belli bir tarihteki bakiyeleri vadelerine göre incelenebilmektedir. Vade periyotları (0-15 gün, 16-30 gün. …. +75 gün gibi)  istenildiği gibi belirlenebilmekte,  her bir müşteri için periyod bazında elde edilen bakiyelerin hangi faturalardan kaynaklandığı detaylı bir biçimde izlenebilmektedir.

Ürün Gruplarına Göre Satış Analizi: Rapor plasiyerlerin belirlenebilen periyodda yapmış olduğu satışların ürün gruplarına göre dağılımını vermektedir. Ayrıca yapılan satışlar ürün grupları,  müşteri ve fatura bazında detaylı olarak incelenebilir.