e

Finansal Analizler

Finansal Analiz Raporları yapılan satışların fifo’ya göre maliyetlerini hesaplayarak, gün, ay, yıl ve periyod bazında, ürün, müşteri ve plasiyer gruplları itibarıyla satış detayları maliyet ve karlılıklarını raporlar. Satış raporlarından elde edilen çeşitli sonuçlar birbiri ile gruplama seçenekleri itibarıyla ardışık olarak konbine edilebilir. Örnegin plasiyerlerin satış raporları her bir plasiyerle ilgili değerleri sunarken, plasiyere ait satışlar ürün müşteri bölegeleri ile konbine edilerek plasiyer bölge satış analizi, plasiyerin herhangi bir bölgedeki satışları, ürün grupları ile konbine edilerek plasiyer o bölgede hangi ürünleri satabildiği analiz edilebilir.

Ayrıca yapılan satışlar ürünler ve müşteriler bazında satış adedi, satış tutarıi ve karlılklarına göre  rapor edilebilir. Raporlar en düşük yada en yüksek satış değerine göre elde edilebilir. Raporlarda belli sayıda ürün yada müşteri sonucu elde etmekte mümkündür. Ürün ve Müşteri raporları ayrıca çeşitli gruplamalar itibarıyla filitre edilebilir.

Tüm satış raporlarında elde edilen satış tutarlarının hangi faturalardan kaynaklandığı ve her bir faturanın fifoya göre hangi giriş maliyetlerinde oluştuğu detaylı olarak incelenebilir.

Gider raporları ile yapılan giderleri çeşitlerine göre gün, ay, yıl ve periyod bazında elde ederken her bir gider grubunu oluşturan değerleri detaylı olarak inceleybilirsiniz.

Gelir tablosu ile ay ve yıl bazında satışlar maliyetleri alış ve satış iadeleri ve brüt kar değer ve oranlarını,  maliyetleri ve net karlarınızı tek bir tabloda izlerken oluşan her bir değerin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Stok Durum Cetveli ile dönemsel olarak satışları, alışları ve iadeleri elde edebilir. Dönem sonlarındaki eldeki stok değerlerine ve stokların detaylarına ulaşabilirsiniz.