Erp & Özel Yazılımlar


Netsis ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin kaynaklarını (fiziksel kaynaklar, insan kaynakları ve finansal kaynaklar) bir araya getirerek işletmelerin uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak için geliştirilmiştir.

 

Netsis ile Neler Yapılır


Netsis Erp ile, işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılması için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, Netsis ERP çözümleri bir işletmenin tüm veri ve işlemleri bir araya getirmeye yardımcı olan, kullanımı kolay olan sistemlerdir. Netsis Erp Çözümleri ile Üretim Yönetimi, Finans Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Malzeme Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satış Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,Bütçe Yönetimi, Dış Ticaret Yönetimi, Kalite Yönetimi ,Bakım Yönetimi ,İş Zekâsı ve Kantar modülleri ile Netsis tüm bu ayrı uygulamaları hem tek tek çalışabilen hem de tek bir çatı altında entegre olarak yönetebilen bir hizmet sunmaktadır. Netsis Erp yazılımları işletmenin tüm departmanlarını birbirine bağlayan bir yapı ile işletme içindeki departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanarak aynı dilin konuşmasına destek sağlar. Böylece işletmenin sözlü iş şekilleri sayılara verilere ve raporlara dönüştürerek işletmenize ve yöneticilere objektif bir karar alma imkânı kazandırır.

Logo Netsis 3 Entegre ile üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini tek noktadan etkin bir şekilde yönetiyor.

Tek noktadan yönetim

Logo Netsis 3 Entegre'nin yenilikçi teknolojisi sayesinde muhasebe, temel üretim, tedarik zinciri, finans, satış, stok, raporlama gibi tüm iş süreçlerini tek noktadan, kolayca yönetiyor.

Maliyet ve rekabet avantajı

Logo Netsis 3 Entegre kullanan işletmeler, uçtan uca yönetim sayesinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayarak maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

İş süreçlerinde standardizasyon

Orta ölçekli işletmelerin süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan Logo Netsis 3 Standard, işletme genelinde süreç standardizasyonu sağlıyor. Birimler arası bilgi akışının güncel ve verimli şekilde yürütülmesi, karmaşık iş süreçlerinin düzenlenmesi ve müşteri ilişkilerinin etkin yönetimi de Logo Netsis 3 Standard'ın sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Güncel bilgi, etkili iletişim

Logo Netsis 3 Standard'a bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.
Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP çözümü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

İşletme genelinde verimlilik artışı

Logo Netsis 3 Enterprise, iş süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Böylece, çalışan düzeyinden başlayarak tüm işletme genelinde kalite ve verimlilik artıyor.

Daha etkin çalışan iş birimleri

İş birimleri arasında güncel bilgi akışı sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise, karmaşık iş süreçlerini düzenliyor ve müşteri ilişkilerini etkin şekilde yönetmeye olanak tanıyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanmasıyla, zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.